Phobos Audio
DTL 2001X Digital PCM Studio-Transmitter link
Pablo Software Solutions
PCM digital microwave line for FM multiplex (encoded stereophonic signal - RDS at 57kHz). Maximum distance between transmitter and receiver depends on diameter of parabolic dishes. Approx. 50 km for 120 cm dish, resp. 18 km for 60 cm dish. System consists from indoor PCM modulator and demodulator and outdoor units placed in focus points of parabolic dishes. Both indoor and outdoor unit are connected via 1/4" coaxial cable. Demodulator has a synthesizer tuned tuner in step of one half of channel. Every indoor receiver (demodulator) include retransmission unit. Maximum length of the cable is approximately 100 m on the transmitter site and 60 m on the receiver site. There are two basic types of dishes. First type is covered dish for bad climatic conditions, second type is a standard dish.
The case is made from passivated steel CD 5B - result is an excellent electromagnetic compatibility. Front panel has a vinyl plastic surface. Czech homologation CCz only (not Ce).


PCM digitální mikrovlnný spoj (v pásmu 10 GHz) pro FM multiplex (zakódovaný stereofonní signál + RDS na 57kHz). Mimo hlavního kanálu lze přenášet ještě datový kanál RS 232 v obecném protokolu s rychlostí maximálně 9600 b/s, nebo ovládací kanál (1 relé s plovoucím kontaktem).

Maximální vzdálenost, na kterou spoj spolehlivě pracuje záleží na použitých anténách. Při použití parabol o průměru 120 cm je to přibližně 50 km. S parabolami 60 cm přibližně 18 km. Celé zařízení sestává z vnitřních jednotek modulátoru a demodulátoru a z vnějších jednotek umístěných v ohniscích parabol. Vnitřní a vnější jednotky jsou spojeny koaxiálním kabelem o průměru 1/4". Demodulátor má ladění syntetizérem kmitočtu s kmitočtovým krokem polovina kanálu (14 MHz). Každý přijímač (demodulátor) již obsahuje retranslační jednotku. Znamená to tedy, že k výstupu přijímače lze připojit další mikrovlnnou jednotku a signál přenášet na další přijímací bod. Retranslace probíhá čistě digitálně, bez dekódování do analogové podoby. I mnohonásobná retranslace tak nemá vliv na kvalitu přenášeného signálu.
Vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou může být maximálně asi 100 m na vysílací a asi 60 m na přijímací straně. Záleží na kvalitě použitých koaxiálních kabelů.
Parabolické antény se dodávají ve dvou provedeních. První je klasická otevřená parabola, vhodná do mírných klimatických podmínek. Druhé provedení je parabola s límcem a plachetkou, kterou lze doporučit do horších klimatických podmínek, případně tam, kde je od spoje vyžadována nejvyšší spolehlivost.
Skříň zařízení je vyrobena z pasivované oceli CD 5B a zaučuje vynikající elktomagnetickou kompatibilitu. Přední panel má plastový povrch s vysokou životností

Zařízní je homologováno pro provoz v České Republice, číslo rozhodnutí ČTÚ je: R 1032. Zařízení pracuje v pásmu 10 GHz, dle GP 02 ČTÚ.

Download of specifications: techsp2001.doc, 121 kB
User manual from link: 39 kB, dtlpcmen.doc
Manuál k trase: 74 kB, dtl2001m.doc
index.html
tdg2007.html
tfm2005.html
rds.html
rdsworld.html
miniworld.html
dtl.html
th.html
softdown.html
documents.html
contact.html